Skip to content

Konzultace před KAP

Ze zkušenosti víme, že ketaminem asistovaná psychoterapie je efektivnější, když je klient v dlouhodobém psychoterapeutickém procesu. Pokud svého terapeuta nemáte, nabízíme krátkodobou individuální terapii před KAP v rozsahu ž 5 sezení. 

Psychoterapie je zdravotnický výkon hrazený v režimu samoplátce. 

cena: 900 Kč/hod

objednávky: terapie@psyon.cz 

Integrace psychedelické zkušenosti

Zaměřujeme se na psychologickou pomoc při komplikacích a potížích, které se rozvinuly v souvislosti s předchozím užitím psychedelických látek.  naším cílem není pouze odstranit potíže, ale také podpořit možnost jejich transformativního potenciálu v osobnostním růstu.  

Integrace je zdravotnický výkon hrazený v režimu samoplátce. 

cena: 900 Kč/hod

objednávky: terapie@psyon.cz

Dlouhodobá psychoterapie

Pokud máte zájem o dlouhodobou terapii či konzultace, obraťte se na některého z  námi doporučených terapeutů.  seznamu jsou jak členové našeho týmu poskytující individuální sezení, tak ověření profesionálové ze spřátelených služeb či soukromníci.

Dlouhodobá psychoterapie neprobíhá v rámci služeb naší kliniky, není zdravotnický výkon a její cena se odvíjí od sazby konkrétního terapeuta.  

SEZNAM TERAPEUTŮ