Skip to content

Konzultace před KAP

Ze zkušenosti víme, že ketaminem asistovaná psychoterapie je efektivnější, když je klient v dlouhodobém psychoterapeutickém procesu. Pokud svého terapeuta nemáte, nabízíme krátkodobou individuální terapii před KAP v rozsahu ž 5 sezení.

Psychoterapie je zdravotnický výkon hrazený v režimu samoplátce. Výjimku mají pojištěnci ZP Škoda a Vojenské Zdravotní pojišťovny, kterým výkon plně hradí pojišťovna. 

cena: 900 Kč/hod

objednávky: terapie@psyon.cz

Integrace psychedelické zkušenosti

Zaměřujeme se na psychologickou pomoc při komplikacích a potížích, které se rozvinuly v souvislosti s předchozím užitím psychedelických látek.  naším cílem není pouze odstranit potíže, ale také podpořit možnost jejich transformativního potenciálu v osobnostním růstu.  

Integrace je zdravotnický výkon hrazený v režimu samoplátce. Výjimku mají pojištěnci ZP Škoda a Vojenské Zdravotní pojišťovny, kterým výkon plně hradí pojišťovna. 

cena: 900 Kč/hod

objednávky: terapie@psyon.cz

Dlouhodobá psychoterapie

Pokud máte zájem o dlouhodobou terapii či konzultace, obraťte se na některého z  námi doporučených terapeutů.  seznamu jsou jak členové našeho týmu poskytující individuální sezení, tak ověření profesionálové ze spřátelených služeb či soukromníci.

Dlouhodobá psychoterapie není zdravotnický výkon a její cena se odvíjí od sazby konkrétního terapeuta. Výjimku mají klienti pojišťovny Škoda a Vojenské Zdravotní pojišťovny, kterým je psychoterapie hrazena v rámci zdravotní péče. 

SEZNAM TERAPEUTŮ