Skip to content
Mgr. Barbora Šouláková

barbora.soulakova@psyon.cz

 

Mgr. Barbora Šouláková

kdo jsem

Několik let jsem pracovala jako vedoucí projektu aplikovaného výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví. Moje vědecká práce byla postavena okolo technik podporujících duševní zdraví člověka. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a výtvarné umění ve skotském městě Glasgow. Prošla jsem různými terapeutickými výcviky, mezi které patří daseinsanalytický výcvik, výcvik kognitivně behaviorální terapie a schématerapie.

V současné době mám soukromou terapeutickou praxi a pořádám workshopy a semináře především na téma imaginace. Na klinice Psyon pracuji jako terapeutka Ketaminem asistované psychoterapie.

Samotnou terapii vnímám jako umění a je pro mě důležité přizpůsobit terapeutický proces individuálním potřebám každého člověka. Během terapeutických konzultací ráda kombinuji rozmanité terapeutické pohledy na práci s emocemi a myšlenkami. Často využívá imaginativní techniky propojené s prací s tělem.

Pro zpracování myšlenek využívám především metody kognitivně behaviorální terapie. S jejich pomocí lze dobře identifikovat vzorce chování a citového prožívání, které ztěžují život. Tyto vzorce následně s klientem zpracovávám pomocí technik schématerapie (například práce s vnitřním kritikem, vnitřním zraněným dítětem), EFT (práce s tělem a zpracovávání minulosti), focusing (práce s tělesným prožíváním silných emocí) nebo mindfulness (práce se zaměřenou pozorností a meditačními technikami).

Vzdělání

 • 2010-2014 City of Glasgow College, Computer Art and Design
 • 2014-2019 Pražská škola psychosociálních studií, Jednooborová psychologie

Výcviky

 • 2014 – 2019 Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o.
 • Pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v Daseinsanalytické psychoterapii, akreditováno Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
 • 2016- Výcvik v kognitivně behaviorální terapii, Odyssea- Mezinárodní Institut – výcvikový program s.r.o.
 • Pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v kognitivní psychoterapii, akreditováno Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
 • 2019- Výcvik ve Schématerapii, První institute schématerapie, Akreditovaný Mezinárodní společností pro schematherapii
  (ISST)

Kurzy

 • EFT techniky u Marty Noskové
  MBSR kurz u Jana Buriana

Profesní zkušenosti

 • 2006- 2017 APLA Praha
  Asistence lidem a mladistvých s autismem
 • 2016- Národní ústav duševního zdraví
  Hlavní řešitelka projektu “Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness.” Udělen grant pro aplikovaný
  výzkum TAČR 2017-2019
 • 2018- Adicare s.r.o, Vedení individuální terapie a relaxačních skupin

Vědecké výstupy

 • Šouláková, B., Kasal, A., Butzer, B., & Winkler, P. (2019). Meta-review on the effectiveness of classroom-based psychological interventions aimed at improving student mental health and well-being, and preventing mental illness. The journal of primary prevention, 40(3), 255-278.
 • FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L., FAJNEROVÁ, I. Dechový trénink ve virtuální realitě na podporu relaxace – pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie. 2019, 2019(115), 20-26. ISSN 1212-0383.
 • FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., FAJNEROVÁ, I., PROCHÁZKOVÁ, L. Využití dechového cvičení ve virtuální realitě na podporu relaxace. V. KLADRUBSKÉ NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, ZAMĚŘENÍ NA INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A REHABILITAČNÍ MANAGEMENT PRO PACIENTY SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU. Kladruby. 01.11.2018 – 02.11.2018.
 • FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L., FAJNEROVÁ, I. Design, development, and evaluation of a novel mindfulness-supporting VR device. International Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies. University of Nottingham, England. 04.09.2018 – 06.09.2018.
 • PROCHÁZKOVÁ, L., FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., FAJNEROVÁ, I., HOMMEL, B. Design, development, and evaluation of a novel mindfulness-supporting VR device. International Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies. 2018, 2018(12)
 • ŠOULÁKOVÁ, B., FRANCOVÁ, A., FAJNEROVÁ, I., PROCHÁZKOVÁ, L. VR BREATHing (http://www.nudz.cz/files/pdf/sw-mindfullnes-info.pdf, http://www.nudz.cz/vyzkumne-programy/vp2-socialni-
  psychiatrie/profil/-registrace SW)