Skip to content

Mgr. Barbora Šouláková

kdo jsem

Již čtvrtým rokem pracuji jako terapeutka centra Adicare a výzkumná pracovnice Národního ústavu duševního zdraví. Mým hlavním tématem jsou techniky a způsoby, kterými můžeme člověku napomoci k tomu, aby byl ve svém životě spokojený. Moje věděcká práce je postavena okolo dechových nebo mindfulness metod a jejich vlivu na lidský život. V nynější době pracuji jako hlavní řešitelka projektu, který využívá nových technologií pro přiblížení zkoumaných metod lidem, pro které je běžný trénink složitý. Prošla jsem různými terapeutickými výcviky. Mezi dlouhodobé patří Dasseinanalytický výcvik, stále probírající výcvik v Kognitivně behaviorální terapii a Schématerapii. K těm kratším patří mindfulness, focusing a metoda EFT (tapping). Mou práci nyní ovlivňují veškeré techniky, které mě samotné fungovaly a nadále je ve svém životě využívám. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a výtvarné umění, které jsem měla možnost studovat ve skotském městě Glasgow. Samotnou terapii vnímám jako umění, a proto jsem ráda, když mohu terapeutický proces přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka.

Během psychoterapeutických konzultací ráda kombinuji rozmanité metody práce s myšlenkami společně s imaginativními technikami. Při práci s myšlenkami využívám metody vycházející z kognitivně behaviorální terapie. S jejích pomocí lze dobře identifikovat vzorce chování a citového prožívání, které nám ztěžují život. Tyto vzorce následně zpracováváme pomocí technik Schématerapie (například práce s vnitřním kritikem, vnitřním zraněným dítětem), EFT (práce s tělem a zpracovávání minulosti), focusing (práce s tělesným prožíváním silných emocí) nebo mindfulness (práce se zaměřenou pozorností a meditačními technikami). Protože mám lidi upřímně ráda, klientům se zájmem naslouchám a přijímám je i s jejich životními příběhy. Vnímám, že už toto má samo o sobě terapeutickou hodnotu.

KONTAKT

doplňující informace

Šouláková, B., Kasal, A., Butzer, B., & Winkler, P. (2019). Meta-Review on the Effectiveness of Classroom-Based Psychological Interventions Aimed at Improving Student Mental Health and Well-Being, and Preventing Mental Illness. The journal of primary prevention, 1-24. 

Francová, A., Šouláková, B., Procházková, L., & Fajnerová, I. (2019). DECHOVÝ TRÉNINK VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ NA P ODPORU RELAXAC E-PILOTNÍ STUDIE. Ceská a Slovenská Psychiatrie115(1).

Výcviky
 • 2014 – 2019 Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o.
 • Pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v Daseinsanalytické psychoterapii, akreditováno Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
 • 2016- Výcvik v kognitivně behaviorální terapii, Odyssea- Mezinárodní Institut – výcvikový program s.r.o.
 • Pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v kognitivní psychoterapii, akreditováno Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)
 • 2019- Výcvik ve Schématerapii, První institute schématerapie, Akreditovaný Mezinárodní společností pro schematherapii
  (ISST)
Vzdělání


2010-2014 City of Glasgow College, Computer Art and Design
2014-2019 Pražská škola psychosociálních studií, Jednooborová psychologie

Kurzy
 • EFT techniky u Marty Noskové
  MBSR kurz u Jana Buriana
Zaměstnání
 • 2006- 2017 APLA Praha
  Asistence lidem a mladistvých s autismem
 • 2016- Národní ústav duševního zdraví
  Hlavní řešitelka projektu “Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness.” Udělen grant pro aplikovaný
  výzkum TAČR 2017-2019
 • 2018- Adicare s.r.o, Vedení individuální terapie a relaxačních skupin
Vědecké výstupy
 • Šouláková, B., Kasal, A., Butzer, B., & Winkler, P. (2019). Meta-review on the effectiveness of classroom-based psychological interventions aimed at improving student mental health and well-being, and preventing mental illness. The journal of primary prevention, 40(3), 255-278.
 • FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L., FAJNEROVÁ, I. Dechový trénink ve virtuální realitě na podporu relaxace – pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie. 2019, 2019(115), 20-26. ISSN 1212-0383.
 • FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., FAJNEROVÁ, I., PROCHÁZKOVÁ, L. Využití dechového cvičení ve virtuální realitě na podporu relaxace. V. KLADRUBSKÉ NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, ZAMĚŘENÍ NA INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A REHABILITAČNÍ MANAGEMENT PRO PACIENTY SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU. Kladruby. 01.11.2018 – 02.11.2018.
 • FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L., FAJNEROVÁ, I. Design, development, and evaluation of a novel mindfulness-supporting VR device. International Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies. University of Nottingham, England. 04.09.2018 – 06.09.2018.
 • PROCHÁZKOVÁ, L., FRANCOVÁ, A., ŠOULÁKOVÁ, B., FAJNEROVÁ, I., HOMMEL, B. Design, development, and evaluation of a novel mindfulness-supporting VR device. International Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies. 2018, 2018(12)
 • ŠOULÁKOVÁ, B., FRANCOVÁ, A., FAJNEROVÁ, I., PROCHÁZKOVÁ, L. VR BREATHing (http://www.nudz.cz/files/pdf/sw-mindfullnes-info.pdf, http://www.nudz.cz/vyzkumne-programy/vp2-socialni-
  psychiatrie/profil/-registrace SW)