Otevíráme! V Praze zahájila činnost psychedelická klinika Psyon. Stojí za ní přední vědci a zkušení terapeuti.

Praha, 13. ledna 2020

Psychedelická klinika Psyon je psychoterapeuticky orientované pracoviště, které se primárně zaměřuje na problematiku psychedelických látek a psychoterapeutické konzultace. Psyon současně anticipuje změny v legislativě, které umožní léčebné využití psychedelik v budoucnosti. Plně v souladu s legislativním rámcem se chce Psyon profilovat jako zdravotnické zařízení nabízející tzv. psychedeliky-asistovanou psychoterapii (PAP) a specializované vzdělávání psychoterapeutů v této oblasti.

Psychedeliky-asistovaná psychoterapie je novým přístupem v péči o duševní zdraví. Americká FDA (Food and Drug Administration) označila psychoterapii asistovanou látkami (MDMA u posttraumatické poruchy, psilocybin u deprese) za průlomovou v oblasti péče o duševní zdraví (tzv. „breakthrough therapy“).

Dnes Psyon v rámci kliniky na pražské Bílé Hoře nabízí psychoterapeutické konzultace v širokém spektru různých životních situací a obtíží, se specializací na klinickou problematiku psychedelik.

“To v současné době znamená především odbornou pomoc lidem, kteří mají komplikace v důsledku předchozího užití psychedelických látek. Tato tzv. integrace náročné zkušenosti je oblast, se kterou si standardní psychiatrická zařízení v současné době příliš neumějí poradit, protože k tomu nemají potřebně vyškolené odborníky,” vysvětluje jeden ze zakladatelů kliniky, Mgr. et Mgr. Stanislav Milotínský.

Za projektem psychedelické kliniky stojí přední vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři a psychologové. Jmenovitě jde o tyto:

  • prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – náměstek pro vědu a výzkum v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, výzkumný pracovník, pedagog 3. LF UK
  • MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. – vedoucí výzkumného programu v Národním ústavu pro duševní zdraví, pedagog 3. LF UK, vedoucí lékař, výzkumný pracovník
  • MUDr. Filip Tylš, Ph.D. – výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK
  • MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. – výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK
  • Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský – psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze
  • Mgr. Jaroslav Farkaš – psycholog

Odborníci formující jádro kliniky mají zkušenosti v neurovědním výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) (Jiří Horáček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček, Filip Tylš), klinické práci s pacienty (Jiří Horáček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček, Filip Tylš, Stanislav Milotínský), ve vedení neziskové organizace Česká psychedelická společnost (Filip Tylš, Stanislav Milotínský, Jaroslav Farkaš) a Nadačního fondu pro výzkum psychedelik (Tomáš Páleníček, Jiří Horáček, Martn Brunovský), v systematické psychoterapii a psychoterapeutických konzultacích (Filip Tylš, Stanislav Milotínský, Jaroslav Farkaš, Jiří Horáček, Tomáš Páleníček), z mezinárodního výcviku práce s mimořádnými stavy vědomí (Jiří Horáček) a výcviku psychedeliky-asistované terapii – PAP (ojedinělý výcvik CPTR na CIIS v San Franciscu, USA) (Filip Tylš, Stanislav Milotínský).

Projekt Psychedelické kliniky podpořila investiční skupina Miton: “Výzkum psychedelik považujeme za extrémně důležitý. Může jít o mimořádně slibný směr v situaci, kdy věda v oblasti léčby duševních chorob nezaznamenává už desítky let žádné zásadní pokroky. Psyonu pomáháme jak finančně, tak po byznysové stránce. Nejedná se o klasickou investici s důrazem na finanční návratnost, ale o náš příspěvek k výzkumu,” komentuje Václav Štrupl, partner Mitonu.

Ve kterých oblastech se klinicky zkoumá přínos psychedelik

Psychedelika se v klinických hodnoceních po celém světě ukazují nadějný potenciál pro léčbu (nejen) duševních chorob. Aktuálně se zkoumá účinek psychedelik například u depresivní poruchy, v paliativní medicíně, PTSD (posttraumatické stresové poruchy, např. u válečných veteránů či obětí zneužívání) i v dalších oblastech. Právě oblast deprese a traumatu bude v popředí zájmu kliniky Psyon.

Vzhledem k renesanci psychedelického výzkumu ve světě budou i v Česku výhledově potřeba odborně vycvičení terapeuti. V rámci kliniky působí několik terapeutů, kteří absolvovali výcvik v USA pro práci s psychedeliky (CPTR program na California Institute of Integral Studies (CIIS) nebo výcvik v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD (MAPS) nebo evropský trénink pro léčbu deprese pomocí terapie s psilocybinem (Compass Pathways). Tito odborníci se zároveň účastní vědeckých klinických studií s těmito látkami a mají tedy přímou zkušenost v práci s nimi.