Mgr.

Jana Čižmáriková

Psychiatrická sestra

Vystudovala jsem ošetřovatelství na Fakultě zdravotnictví Slovenské Zdravotnické Univerzity v Bratislavě, se sídlem v Banské Bystrici. Po skončení studia jsem se začala více zajímat o duševní zdraví a ošetřovatelství v psychiatrii.

Své zkušenosti z ošetřovatelství v psychiatrii jsem začala získávat v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem pracovala jako sestra na akutním lůžkovém oddělení.

Po absolvování specializačního vzdělávání v ošetřovatelské péči v psychiatrii, jsem se začala víc zajímat o individuální psychiatrickou rehabilitaci a začala jsem pracovat jako terénní psychiatrická sestra v Centru duševního zdraví (CDZ), kde jsem se formou case managementu, věnovala lidem se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz.

Práce v Psyonu mi umožňuje spojit svůj zájem o psychedelika a zároveň poskytovat individuální psychiatrickou rehabilitaci klientům, s poruchami nálad, úzkostnými obtížemi, ale i klientům s poruchou osobnosti, či psychotickým onemocněním.

Odborné vzdělání

Akademické vzdělání

  • 2012-2014Magisterské studium ošetřovatelství; Fakulta zdravotnictví, Slovenská Zdravotnícka Univerzita (SZU)
  • 2008-2011Bakalářské studium ošetřovatelství; Fakulta zdravotnictví, Slovenská Zdravotnícka Univerzita (SZU)

Kurzy a výcviky

  • 2022Kurz Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky, Fokus Praha, z.ú.
  • 2021-dosudZákladní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry, IPVZ
  • 2019Specializační vzdělávání - Ošetřovatelská péče v psychiatrii, NCONZO

Dosažené zkušenosti

Profesní zkušenosti

  • 2023-dosudPsychiatrická sestra, Klinika Psyon
  • 2020 - 2023Terénní psychiatrická sestra v Centru duševního zdraví pro Prahu 9 (CDZ9)
  • 2015-2019Sestra na lůžkovém oddělení akutní péče; Psychiatrická Nemocnice Bohnice
Jak pracuji

„Poskytuji podpůrné rozhovory, edukace o duševním zdraví, včetně edukace ohledně medikace, zdravé životosprávy a hledání cesty k aktivizaci a kvalitnějšímu zapojení do běžného života.“

Jako psychiatrická sestra zajišťuji provoz psychiatrické ambulance, objednávám klienty na psychiatrické vyšetření k lékařům a účastním se multioborových konzílií na Psyonu. Pro naše klienty s VZP poskytuji také individuální psychiatrickou rehabilitaci, cílem které je zvýšení úrovně sebepéče klienta o své duševní i tělesné zdraví a prevence relapsu onemocnění. V rámci psychiatrické rehabilitace poskytuji podpůrné rozhovory, edukace o duševním zdraví, včetně edukace ohledně medikace, zdravé životosprávy a hledání cesty k aktivizaci a kvalitnějšímu zapojení do běžného života.

Mgr. Jana Čižmáriková

Psychiatrická sestra
Potřebuji poradit