Skip to content

npor. Mgr. Michal Kyjonka

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (2013). Ke studiu ho přivedl zájem o mezilidské vztahy, mediaci, psychologii a humanitární právo, které si ve spojení s postupy mezinárodních obchodních arbitráží vybral jako svou specializaci.

Dlouhodobě působil ve Vzdušných silách AČR, a to jako právní poradce velitele a managementu vojenských letišť a základen (Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou, Stará Boleslav) – odpovědnost měl za kompletní podnikově-právní agendu základen, rovněž za řešení právních situací v době válečného konfliktu. Absolvoval výsadkářský výcvik, několik mezinárodních konferencí a kurzů.

V současné době se věnuje trhu s nemovitostmi, kde se podílí především na přípravě developerských projektů v Praze a blízkém okolí. Nejvíce ho zajímá přístup cílený na individuální požadavky klienta a ekonomicko-ekologickou udržitelnost.

Svou vášeň pro vzdělávání aktuálně vkládá do dlouhodobého psychoterapeutického výcviku PCA Brno (přístup zaměřený na člověka).

Je členem výkonného orgánu spolku Česká psychedelická společnost, z.s., kde zároveň pomáhá s právní záštitou projektů a rozvojem komunitního setkávání členů.

Působí jako jeden z přednášejících v rámci univerzitního kurzu „Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Budoucnost vidí především v rozvoji péče o duševní zdraví, otevření diskuze o psychedelikách a jejich destigmatizaci, vytváření zdravého pracovního prostředí a postupném návratu člověka k pevnějším společenským vazbám. I proto je projekt Psychedelické kliniky Psyon jeho srdcovkou a vykonává v něm činnost hlavního právního poradce.