Skip to content


MUDr. Šárka Štirandová

kdo jsem

ambulantní lékařka

MUDr. Šárka Štirandová

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem nastoupila na pozici lékaře v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Své klinické zkušenosti jsem sbírala na lůžkových odděleních zaměřených na léčbu širokého spektra duševních poruch a obtíží. Mám zkušenost s praxí v adiktologické ambulanci, kde jsem se v rámci přístupu case management věnovala klientům s duálními diagnózami. Jsem frekventantkou výcviku v jungiánsky orientované psychoterapii, zajímá mě lidská duše a její příběh. Rozšířené stavy vědomí vnímám jako jeden z mnoha nástrojů na cestě k celistvosti. Jsem otevřená tradičním i alternativním směrům v péči o duševní zdraví.

ordinační hodiny: dle dohody