Skip to content

Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc.

kdo jsem

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK a navázala postgraduálním programem v oblasti neurověd a psychoanalytické teorie v Anna Freud Centre v Londýně a na Yale Child Study Center. Od r. 2012 pracuji v Psychiatrickém centru Praha (nyní Národní ústav duševního zdraví) nejprve jako psycholog v předatestační přípravě na klinickém úseku (psychodiagnostika, krátkodobá psychoterapie) a po získání atestace z klinické psychologie zde pokračuji v PhD studiu v oblasti neurověd. Pod vedením MUDr. Tomáše Páleníčka se podílím na výzkumu psychedelik (psilocybin, MDMA) v léčbě duševních onemocnění s využitím neurozobrazovacích metod (EEG, MRI), kde jako tzv. sitter provázím dobrovolníky psychedelickou zkušeností. Úspěšně jsem absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, 2012 – 2017), od r. 2015 jsem kandidátkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), aktuálně procházím výcvikem v MDMA-asistované psychoterapii pro léčbu posttraumatické stresové poruchy. 

co nabízím

V rámci soukromé praxe se věnuji převážně dospívajícím a dospělým klientům formou psychodynamického přístupu s frekvencí sezeni 1-2 x týdně. Psychoterapeutické konzultace vnímám jako nástroj umožňující lepší orientaci ve vnitřním světě, vlastních prožitcích a způsobu, jakým navazujeme vztahy s druhými. Teoretické zázemí v mé práci mi poskytuje především psychoanalytická teorie, absolvovala jsem ale také výcvik v krizové intervenci, 8-týdenní kurz mindfulness a uvedení do psychoterapie založené na mentalizaci. Pracuji pod kontinuální odbornou supervizí.

doplňující informace

Je možná dlouhodobá práce, nebo i jen krizová intervence.

platební informace

800 kč/ 50 min., platba pouze hotově 

kontakt