Skip to content

Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc.

kdo jsem

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK a navázala postgraduálním programem v oblasti neurověd a psychoanalytické teorie v Anna Freud Centre v Londýně a na Yale Child Study Center. Od r. 2012 pracuji v Psychiatrickém centru Praha (nyní Národní ústav duševního zdraví – NUDZ) nejprve jako psycholog v předatestační přípravě na klinickém úseku (psychodiagnostika, krátkodobá psychoterapie) a po získání atestace z klinické psychologie zde pokračuji v PhD studiu v oblasti neurověd. V NUDZ se jako terapeut podílím na klinických hodnoceních s psychedeliky (psilocybin v léčbě farmakorezistentní deprese, MDMA-asistovaná psychoterapie v léčbě posttraumatické poruchy) a ve výzkumu psychedelik na zdravých dobrovolnících s využitím neurozobrazovacích metod (EEG, MRI), kde jako tzv. sitter provázím dobrovolníky psychedelickou zkušeností. Úspěšně jsem absolvovala akreditovaný sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, 2012 – 2017), od r. 2015 jsem kandidátkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), aktuálně procházím výcvikem v MDMA-asistované psychoterapii pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (MAPS).

co nabízím

V rámci soukromé praxe se věnuji převážně dospívajícím a dospělým klientům formou psychodynamického přístupu s frekvencí sezení 1-2 x týdně. Psychoterapeutické konzultace vnímám jako nástroj umožňující lepší orientaci ve vnitřním světě, vlastních prožitcích a způsobu, jakým navazujeme vztahy s druhými. Teoretické zázemí v mé práci mi poskytuje především psychoanalytická teorie, která není primárně zaměřená na symptomy, ale snaží se porozumět klientově životnímu příběhu, příčinám jeho obtíží a zohlednit i nevědomé aspekty lidské psychiky. Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci (Remedium), 8-týdenní kurz mindfulness (Cambriedge centre for Mindfulness) a uvedení do psychoterapie založené na mentalizaci (Anna Freud Centre). Pracuji pod kontinuální odbornou supervizí.

doplňující informace

Je možná dlouhodobá práce, nebo i jen krizová intervence. Psychologické poradenství nabízím i v angličtině.

platební informace

800 kč/ 50 min., platba pouze hotově nebo bankovním převodem.

kontakt