Skip to content

Mgr. Aneta Dorazilová

kdo jsem

Vystudovala jsem obor Psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, kde nyní dokončuji i doktorské studium Klinické psychologie.  Absolvovala jsem výcvik v gestalt psychoterapii (Institut Dialog, 2018). Již 5 let pracuji v Národním ústavu duševního zdraví jako psycholog ve zdravotnictví a brzy dokončím předatestační přípravu v oboru Klinická psychologie. Jako terapeutka pracuji společně s dalšími kolegy také ve sdružení Psychologové Praha. Letos jsem absolvovala výcvik asociace MAPS v MDMA asistované psychoterapii (která v současnosti probíhá pouze v rámci klinických studií). 

Mám blízký vztah k umění a arteterapii, kterou jsem využila mimo jiné v práci se skupinami na psychiatrických odděleních. Absolvovala jsem několik workshopů zaměřených na práci s tělem v terapii nebo krizové intervenci. Ve volném čase cvičím jógu, což je další ze zdrojů inspirace i pro mou práci. Kromě toho miluji hudbu, přírodu, objevování nových míst a věcí, a čas strávený s přáteli. 

co nabízím

Nabízím bezpečný prostor pro sdílení nejen vašich potíží, ale i nových poznatků, zážitků, rozhodnutí a radosti. Rozhodnutí vyhledat psychoterapeutické konzultace chce odvahu, a proto si moc vážím, že budu moct být s vámi na cestě za hlubším pochopením sebe sama a světa okolo.  

Mám zkušenost s prací s lidmi s úzkostnými potížemi, vztahovou problematikou, LGBTQ tématy. Nabízím doprovázení při vyrovnávání se se ztrátou, zpracování náročných a těžkých zážitků, důležitých životních rozhodnutích, i při práci na vašem sebepoznávání. 

Slovo gestalt znamená celek a gestalt terapie je přístupem, který pomáhá propojit mysl, prožívání a tělo. Díky bližšímu a citlivějšímu kontaktu se sebou samými můžeme navázat i kvalitnější kontakt s druhými.

Nabízím i sezení v anglickém jazyce.

doplňující informace

Je možná dlouhodobá práce, nebo i jen krizová intervence.

platební informace

Záleží na domluvě. Přijímám platby v hotovosti, nebo převodem na účet. Je možné platit po každém sezení, nebo například jednou za měsíc. Cena za jedno sezení (50 minut) je 800 Kč.

kontakt

Vzdělání
 • 2012 – 2019 doktorské studium Klinické psychologie, Filozofická fakulta MU
 • 2006 – 2012 Psychologie, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity
 • 2009 – 2010 Antropologie, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid
 • 1998 -2006 Gymnázium Olomouc – Hejčín
Pracovní zkušenosti
 • 2019 dobrovolnictví v PsyCare (CZEPS)
 • od 2018 spolupráce se sdružením Dobrá rodina, posudková vyšetření
 • od 2017 soukromé psychologické poradenství
 • od 2015 psycholog ve zdravotnictví a PhD student; Národní ústav duševního zdraví
 • 2012 – 2015 Sdružení Cerebrum, kognitivní trénink s osobami po CMP
 • 2012 – 2014 Konzervatoř Brno, školní psycholog
 • 2011 – 2013 osobní asistence u dětí s PAS (APLA)
 • 2011 dobrovolnictví v IQ Roma Servis
Jazykové znalosti


2012 Mezinárodní certifikát ze španělského jazyka DELE
2007 Mezinárodní zkouška z angličtiny First Certificate in English

Pracovní stáže
 • 2019 stáže z dětské klinické psychologie (FN Motol, PN Bohnice)
 • 2018 Royal College of Surgeons in Ireland, Department of Psychiatry (supervisor prof. Ian Kelleher)
 • 2017 University Hospital of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy (University of Bern, supervisor prof. Frauke Schultze-Lutter)
 • 2011 – 2012 stáže v rámci kurzu Psycholog ve zdravotnictví (FN Brno, FN Motol)
 • 2011 – 2013 PN Brno Černovice a PK FN Brno (skupinová arteterapie)
Výzkumné projekty
 • 2018 – 2020 Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (člen řešitelského týmu, autor projektu); podpořeno GAČR
 • 2016 – 2018 Kognitivní profily u pacientů s první atakou u onemocnění schizofrenního spektra a jejich vztah k běžnému dennímu fungování (člen řešitelského týmu); podpořeno GAČR
Další kvalifikace a kurzy
 • 2019 MDMA assisted psychotherapy training for PTSD (MAPS)
 • 2019 workshop Práce s tělem v gestalt psychoterapii (Talia Bar-Yoseph Levine)
 • 2018 – 2019 kurz k metodě MMPI-II (IKP, Šnorek, Probstová)
 • 2018 kurz Práce s tělem v krizové intervenci
 • od 2015 Předatestační vzdělávaní v Klinické psychologii (IPVZ)
 • 2013 – 2018 Výcvik v Českém institutu pro výcvik v gestalt psychoterapii Dialog
 • od 2011 Certifikovaný kurz Rorschachovy metody
Publikační činnost
 •  Švancer, P., Šebela, A., Knytl, P., DORAZILOVÁ, A., Voráčková, V., Jonáš, J. Prodromální psychotické stavy: morfologické koreláty a aktuální terapeutické možnosti. Psychiatrie. 2018, 22(4), 174-182. ISSN 1211-7579.
 • DORAZILOVA, A., Humpolicek, P., Mohr, P., Rodriguez, M. (2018). Bazální symptomy a prodromální fáze schizofrenie. Psychiatrie. 2018, 22 (2), 68-74.
 • Paštrnák, M., Šulcová, K., DORAZILOVA, A., & Rodriguez, M. (2018). Alternativní formy pro české verze Paměťového testu učení, Reyovy-Osterriethovy komplexní figury a testu Verbální fluence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 81(1).
 • Paštrnák, M., DORAZILOVA, A., Rodriguez Manchola, MV. Vizuální percepce a její narušení u schizofrenního onemocnění – přehledová studie. Československá psychologie. 2017, 64(6), 40-47.
 • DORAZILOVA, A., Voráčková, V., Rodriguez, M. Blížící se psychóza? Jak rozeznat první signály. Zdravotnictví a medicína. 2017, 2017(1), 1-6. ISSN 2336-2987.
 • DORAZILOVÁ, A., Fajnerová, I., Sedláková, K., Čeplová, Z., Voráčková, V., Paštrnák, M., Jonáš, J., Prajsová, J., Španiel, F., Rodriguez, M. Charakteristiky kognitivního deficitu u
  schizofrenie a jeho vztah k běžnému fungování a kvalitě života nemocných. Lázně Jeseník, 04.01.2017 – 08.01.2017. Psychiatrie. 2017, 21(Suppl. 1), 37. ISSN: 1211-7579.
 • Rodriguez, M., Fajnerová, I., Sedláková, K., DORAZILOVA, A., Voráčková, V., Paštrnák, M., Jonáš, J., Prajsová, J., Kratochvílová, Z., Španiel, F. Klastrová analýza a korelace
  mezi kognitivními doménami: kognitivní výkon v českém vzorku prvních epizod poruch schizofrenního spektra – Předběžné výsledkyPsychiatrie. 2017, 21(1), 4-11. ISSN 1211-7579.
 • DORAZILOVA, A., Pastrnak, M., Rodriguez, M., Humpolicek, P. (2016). Self-reported
  anomalies in visual perception in ultra high risk population (23rd International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry, Barcelona; poster)
  9. Rodriguez, M, Kratochvilova, Z, Fajnerova, I, Vorackova, V, DORAZILOVA, A, Sedlakova, K, Pastrnak, M, Prajsova, J, Spaniel, F. (2016): Cognitive profiles in the first episode of
  schizophrenia spectrum disorders: preliminary study (5th Biennial Schizophrenia International Research Society Conference, Florence)