Skip to content

Bc. Daniela Koubková

Daniela Koubková dokončuje magisterské studium psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v rámci diplomové práce se zaměřuje na studium a srovnání teorií vývoje vědomí u jedince a uchopení významu psychedelické zkušenosti pro tento vývoj.

Dlouhodobě se zajímá o změněné stavy vědomí, transpersonální psychologii a psychedelika.

Aktivně působí v České psychedelické společnosti a je členkou jejího výkonného orgánu.
Od roku 2016 je v koordinačním týmu harm-reduction projektu PsyCare, který se zaměřuje na pomoc uživatelům psychedelických látek v rekreačním kontextu a na zvyšování informovanosti o těchto látkách mezi laickou veřejností.
V roce 2018 působila na festivalech v Austrálii v rámci projektu DanceWize, kde sbírala cenné zkušenosti s prací s lidmi ve změněných stavech vědomí a poskytování první pomoci.

O projektu PsyCare přednáší v rámci univerzitního kurzu „Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. O přístupu harm-reduction a sitterování lidi ve změněných stavech vědomí přednáší veřejnosti, pořádá také praktické workshopy a školení dobrovolníků projektu PsyCare.

Své zaměření na práci s lidmi dále rozvíjí v psychoterapeutickém výcviku přístupu zaměřeného na člověka v institutu PCA Brno.

Doufá v budoucí možnost využití psychedelik v rámci psychedeliky asistované psychoterapie v kontextu péče o duševní zdraví lidí. Věří, že změněné stavy vědomí mohou lidem přinést větší vzájemné porozumění i porozumění sobě samým.

V Psyonu působí na pozici provozní ředitelky a stará se o to, aby vše dobře fungovalo a aby se dostalo terapeutické podpory těm, kteří si ji žádají.

Vzdělání:

2019 – trvá    Institut PCA Brno
Absolvování dvou “ochutnávkových” seminářů přístupu zaměřeného na člověka a vstup do dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v tomto směru.

2018 – trvá    Karlova univerzita v Praze – Pedagogická fakulta, Psychologie
Studium navazujícího magisterského oboru Psychologie

2014 – 2017   Karlova univerzita v Praze – Pedagogická fakulta, obor Psychologie a Speciální pedagogika
Ukončené bakalářské studium oboru Psychologie a speciální pedagogika, státní závěrečná zkouška z disciplín – obecné, sociální a vývojové psychologie.

2/2016 – 6/2016    Studijní pobyt v Belgii – Univerziteit Gent
Obohacující zkušenost při studium v zahraničí v rámci programu Erasmus.

Zkušenosti:

5/2018    Základní škola Duhovka
Práce v družině v česko-anglické Montessori základní školy. Zkušenosti s přípravou volnočasových aktivit, řešení konfliktů, práce s dětskou skupinou, mnohojazyčnost, směřování ke zdravému vývoji.

2016 – trvá    Česká psychedelická společnost a její harm reduction projekt PsyCare
Jsem koordinátorkou projektu PsyCare na letních hudebních festivalech. Vytváření bezpečného prostoru, kam si mohou přijít odpočinout a projít náročnou (psychedelickou) zkušeností účastníci festivalu. Naše služba zahrnuje poradenství, psychedelické sitterování, podávání pravdivých informací o psychotropních látkách a distribuci harm-reduction materiálu.
Pořádání přednášek, workshopů, popularizace výzkumů využití psychedelických látek v psychoterapii.

12/2017 – 2/2018    Projekt DanceWize – Victoria, Austrálie
Dobrovolnictví na festivalech v obdobném projektu k českému PsyCare. Zkušenosti s prací v mezinárodním týmu.

3/2017    Kurz psychedelického sittera
Dvoudenní kurz sittování psychedelického sezení pro asistovaný výzkum psychedelických substancí, kurz by pořádán Českou psychedelickou společností a veden českými odporníky v oblasti (M. Vančura, P. Odstrčil, S. Kudrle), časová dotace 16 hodin)

10/2017    International Transpersonal Conference
Účast a pomoc při organizaci mezinárodní konference v Praze.