Skip to content

Služby

Ketaminem asistovaná terapie (KAT)

Poskytujeme ketaminem asistovanou terapii individuálně přizpůsobenou pro každého našeho klienta. Tato inovativní léčba propojuje výhodné antidepresivní, protiúzkostné a psychedelické vlastnosti ketaminu s psychoterapií za účelem zefektivnění léčby duševních onemocnění. Aktuálně se zaměřujeme na obtíže z depresivního i úzkostného okruhu a poruchy příjmu potravy. KAT se často ukazuje být efektivní i u pacientů, u nichž jiná léčba selhává.

Psychiatrická ambulance

Nabízíme standardní diagnostická vyšetření i dlouhodobou ambulantní péči pro celé spektrum duševních onemocnění. Náš tým tvoří mladí lékaři, psychiatři s kladným vztahem k psychedeliky asistované terapii. Řada z našich lékařů má současně i odpovídající psychoterapeutické vzdělání a mimo běžné klinické služby nabízí i psychoterapeutické intervence. 
Krom toho na Psyonu působí i kardiologická ordinace Kardio-psyché. 

Psychoterapie a integrace psychedelické zkušenosti

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé terapie včetně integrace psychedelických zkušeností. Náš přístup je důsledně nedogmatický – naši terapeuti volí nejvhodnější přístupy dle potřeb klientů. Věříme, že mnohdy i negativní zkušenost může člověka obohatit a umožnit mu hlubší vhled do světa i sebe samého. 

Vzdělávání v oblasti psychedeliky asistované psychoterapie

Vzhledem k renesanci psychedelické terapie a výzkumu výrazně vzrůstá potřeba kvalifikovaných pracovníků. Standardní vzdělání bohužel nenabízí adekvátní teoretické znalosti ani praktické dovednosti. To může nést mnohé výzvy pro implementaci této léčby a snižovat její dostupnost i kvalitu. Naším cílem je proto nastavit vysoký standard. V blízké budoucnosti začneme nabízet výcvik v ketaminem asistované psychoterapii či nácvik praktických i teoretických dovedností.