Skip to content

Služby

Ketaminem asistovaná psychoterapie (KAP)

Poskytujeme KAP individuálně přizpůsobenou pro každého našeho klienta. Tato inovativní léčba propojuje rychlé antidepresivní a psychedelické vlastnosti ketaminu s psychoterapií za účelem zefektivnění léčby duševních onemocnění. Aktuálně se zaměřujeme na obtíže z depresivního okruhu, KAP se totiž často ukazuje být efektivní i u pacientů s depresí, u nichž jiná léčba selhává.

Psychoterapeutické konzultace

Nabízíme klasické psychoterapeutické konzultace v plném spektru různých životních situací a obtíží. Náš terapeutický přístup je důsledně nedogmatický – naši terapeuti volí nejvhodnější přístupy dle potřeb klientů. Věříme, že mnohdy i negativní zkušenost může člověka obohatit a umožnit mu hlubší vhled do světa i sebe samého.

Psychiatrická ambulance

Nabízíme standardní diagnostická vyšetření i dlouhodobou ambulantní péči. Cílíme především na populaci pacientů s úzkostně depresivní symptomatikou, nevyhýbáme se však ani pomoci pacientům s jinými diagnózami. Náš tým tvoří mladí lékaři, psychiatři s kladným vztahem k psychedeliky asistované terapii. Řada z našich lékařů má současně i odpovídající psychoterapeutické vzdělání a mimo běžné klinické služby nabízí i psychoterapeutické intervence. 

Integrace psychedelické zkušenosti

Zaměřujeme se na psychologickou pomoc při komplikacích a potížích, které se rozvinuly v souvislosti s předchozím užitím psychedelických látek. Naším cílem není pouze odstranit potíže spojené s předchozím užití psychedelik, ale také podpořit možnost jejich transformativního potenciálu v osobnostním růstu.

Vzdělávání v oblasti psychedeliky asistované psychoterapie

Vzhledem k renesanci psychedelické terapie a výzkumu výrazně vzrůstá potřeba kvalifikovaných pracovníků. Standardní vzdělání bohužel nenabízí adekvátní teoretické znalosti ani praktické dovednosti. To může nést mnohé výzvy pro implementaci této léčby a snižovat její dostupnost i kvalitu. Naším cílem je proto nastavit vysoký standard. V blízké budoucnosti začneme nabízet výcvik v ketaminem asistované psychoterapii či nácvik praktických i teoretických dovedností.