Skip to content

Naši terapeuti

Naši terapeuti využívají širokou paletu terapeutických směrů a přístupů s cílem efektivní pomoci při psychických, vztahových, či psychosomatických potížích, stejně tak i v osobnostním rozvoji.Klademe důraz na lidskost, otevřenost ke zkušenosti a respekt ke světonázoru každého z nás. I proto mezi námi najdete odborníky s rozličným přístupem a typem práce i různou osobní zkušeností. Jsme hrdí na to. že mnozí z nás mají mezinárodní oficiální vzdělávání v psychedeliky asistované psychoterapii. Také je pro nás zásadní průběžné vzdělávání a pravidelná supervizní práce včetně péče o sebe. Naší specializací je odborné provázení v procesu integrace psychedelické zkušenosti. Smyslem není pouze odstranit potíže spojené s předchozím užití psychedelik (či jiných rozšířených stavů vědomí), ale také podpořit možnost jejich transformativního potenciálu v osobnostním růstu. Níže si můžete prohlédnout naše profily včetně podrobnosti o stylu práce, specializacích či odborném pozadí.