BIOENERGETICKÉ CVIČENÍ (11. 2. /25. 2. /10. 3. 2020)

„Zdravé tělo pulzuje a vibruje … vibrace pomáhají k prožití vlastního propojení a to vede k autenticitě v našem myšleni a jednání.“​ A. Lowen, Cesta k vibrujícímu zdraví


Vědomá a aktivní práce s tělem ulevuje hlavě (mysli) a otevírá přístup k našim emocím, které můžeme vnímat z historických či aktuálních situací velmi omezeně, zda–li vůbec. Práce s tělem nás vede k základům ŽIVOTNÍHO DECHU, POHYBU, CÍTĚNÍ A (sebe)VYJÁDŘENÍ.
Cílem těchto cvičení je tak prohloubit kontakt s tělem, dostat se k pocitům, pustit emoce. Součástí je také porozumění tomu, co se mi teď a tady děje.

Cvičíme se svým tělem, využívat dotek, dech či vibrace v tzv. stresových pozicích. Nejedná se o rychlé namáhavé cvičení, ale o vědomý pohyb. Bioenergetická cvičení vychází z psychoterapeutického směru zvaného BIOENERGETIKA. Má cvičení jsou vždy obohacena o hudbu a další směry zaměřené na tělo (biosyntéza, biodynamické masáže či kumnye joga). Můžete se tak těšit na rozmanitost. Krom vlastního zážitku si odnesete praktické nápady a zkušenosti do každodenního běžného života.

Kdy:​​​11.2./25.2./10.3. 2020
Čas:​​​18:30 – 20:30
Cena:​​​300,-Kč/lekce
Počet:​​​6 – 8 účastníků
Kde:​​​PSYON – Psychedelická klinika, Čistovická 11, Bílá hora


Co s sebou: ​​pohodlné oblečení, podložku na cvičení, vodu
Přihlášení:​​klarapd@gmail.com, tel. 608 731 765
Záloha (150,-Kč):​č.ú.: 2311088133/0800


Klára Dudková – jsem terapeut s psychoterapeutickým výcvikem zaměřeným na práci s tělem (bioenergetika), pracuji individuálně i skupinově, věnuji se osobnímu rozvoji sebe a jedince, www.klaradudkova.eu
Můžete přijít na jednotlivé lekce, doporučuji však zažít všechny najednou.
Těším se na vás, Klára