Lék na deprese i závislosti: Zajímáme se o terapeutický potenciál psychedelik

Minulý týden jsme měli milou návštěvu. Na obornou stáž k nám přišla delegace ze společnosti Podané ruce, jejímž cílem bylo informovat se o indikacích a praktické aplikaci ketaminu a možnostech vyzkoušet tuto zatím stále ještě ne zcela standardní léčbu duševních onemocnění v jiných městech, stejně jako o možnostech spolupráce při léčbě závislostí.

Navázali jsme spolupráci se zdravotními pojišťovnami!

S velkou radostí Vám oznamujeme, že se nám povedlo navázat první smluvní vztahy se sférou veřejného zdravotního pojištění! Konkrétně se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209) a Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201). Je to pro nás velký krok kupředu a začátek plnění dlouhodobého cíle, kterým je zpřístupnění našich služeb co nejširšímu spektru lidí.

Pro Vás to znamená, že pokud jste pojištěni u 209, nebo 201 máte nárok na částečné či celé uhrazení nákladů na léčbu u nás ze svého zdravotního pojištění. Výrazně se pro Vás snižuje cena Ketaminem asistované psychoterapie, cena základních služeb naší psychiatrické ambulance i psychoterapeutických konzultací, které jsou nyní plně hrazeny pojišťovnou. Věříme, že snížení cen umožní léčbu mnohem více klientům, než tomu bylo doposud. Pokud jste ve finanční nouzi a cena je pro Vás vysoká i po snížení (případně jste klienti jiné pojišťovny), máme připravený systém dotací, který s vámi na vaši žádost po odeslání formuláře pro KAP vykomunikuje náš zákaznický servis.

Doufáme, že se brzy podaří navázat spolupráci i s dalšími poskytovateli veřejného zdravotního pojištění a zvýšit tak dostupnost péče i pro ostatní.